Utställning "Ode till en ensam kålfjäril". Galleri Väst och Ateljén, Konstakademien 2009