Utställning "Ode till en ensam kålfjäril" Galleri Väst och Ateljén, Konstakademien 2009