Under a shallow sky. Anatomiska teatern, Museum Gustavianum, Uppsala 2012.

36 miniatyretsningar och Artist's Book